แจกไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี!! แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดฟรี!! แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดฟรี!! แนวทางการเยี่ยมบ้าน นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดฟรี!! แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดฟรี!! แนวทางการเยี่ยม บ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

การเยี่ยมบ้าน นักเรียน

การเยี่ยมบ้าน นักเรียน คือ วิธีศึกษาและเก็บข้อมูลของครู โดยการไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียนตามที่นัดแนะนำกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ

  • ให้ครูได้เห็นสภาพครอบครัวและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน
  • เรียนรู้เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และตัวนักเรียน
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง
  • เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างครูกับผู้ปกครอง

ซึ่งข้อมูลที่มาจากการเยี่ยมบ้านเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งทำให้การส่งเสริมการเรียนรู้ของครู รวมถึงการบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเยี่ยมบ้านนับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีนโยบายในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2542 และมีการกำหนดไว้เป็นหนึ่งในมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยปัจจุบันมีหลายโรงเรียนที่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและประสบความสำเร็จ

ดาวน์โหลดทันที

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button