แจกไฟล์เอกสาร

แจกฟรี!! รายงานผลการปฏิบัติงาน sar ปีการศึกษา 2564 สามารถแก้ไขได้ by.สื่อปันสุข little teacher

แจกฟรี!! รายงานผลการปฏิบัติงาน sar ปีการศึกษา 2564 สามารถแก้ไขได้ by.สื่อปันสุข little teacher

แจกฟรี!! รายงานผล การปฏิบัติงาน sar ปีการศึกษา 2564 สามารถแก้ไขได้ by.สื่อปันสุข little teacher

แจกฟรี!! รายงานผลการปฏิบัติงาน sar ปีการศึกษา 2564 สามารถแก้ไขได้ by.สื่อปันสุข little teacher
แจกฟรี!! รายงานผล การปฏิบัติงาน sar ปีการศึกษา 2564 สามารถแก้ไขได้ by.สื่อปันสุข little teacher

คำนำ

เอกสารนี้เป็นการรายงานการประเมินตนเอง (self assessment :SAR) และการพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอนและเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) ซึ่งได้สรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติพอสังเขปและแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อตนเอง นักเรียน โรงเรียนและชุมชน  นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอภาพกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย  

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณบุคลากรในโรงเรียนทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลในการอ้างอิงเอกสารจนสำเร็จได้ด้วยดี และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดทำได้อีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้การจัดทำรายงานดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  สถานศึกษาและส่วนรวม  อีกทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนางานในปีต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์

https://drive.google.com/drive/folders/1YoFrhWz8qwNvAgT_XE3ZO3VDZKs8tOIF?fbclid=IwAR0GnCHWjy-CqKPYvi4FmEozFz4DQYsx7aJzghC1fiBpUQ5T0cQizPceeJk

แหล่งที่มา

สื่อปันสุข By little teacher

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button