ข่าวสาร

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป

ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

เขตพื้นที่ไหนประกาศแล้วให้ดูคำว่า ประกาศแล้ว และคลิกที่ เขตพื้นที่นั้นได้เลย

จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครสพป.กรุงเทพมหานครประกาศแล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1ประกาศแล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2ประกาศแล้ว
กระบี่สพป.กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่ประกาศแล้ว
กาญจนบุรีสพป.กาญจนบุรี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 : ไม่เปิดรับสมัคร
สพป.กาญจนบุรี เขต 3ประกาศแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4ประกาศแล้ว
สพม.กาญจนบุรีประกาศแล้ว
กาฬสินธุ์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.กาฬสินธุ์ประกาศแล้ว
กำแพงเพชรสพป.กำแพงเพชร เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.กำแพงเพชร เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.กำแพงเพชรประกาศแล้ว
ขอนแก่นสพป.ขอนแก่น เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 3ประกาศแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 4ประกาศแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 5ประกาศแล้ว
สพม.ขอนแก่น
จันทบุรีสพป.จันทบุรี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.จันทบุรี เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.จันทบุรี ตราดประกาศแล้ว
ฉะเชิงเทราสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.ฉะเชิงเทราประกาศแล้ว
ชลบุรีสพป.ชลบุรี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.ชลบุรี เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.ชลบุรี ระยองประกาศแล้ว
ชัยนาทสพป.ชัยนาทประกาศแล้ว
สพม.อุทัยธานี ชัยนาทประกาศแล้ว

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป

ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

เขตพื้นที่ไหนประกาศแล้วให้ดูคำว่า ประกาศแล้ว และคลิกที่ เขตพื้นที่นั้นได้เลย

จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.ชัยภูมิประกาศแล้ว
ชุมพรสพป.ชุมพร เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ชุมพร เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี ชุมพรประกาศแล้ว
เชียงรายสพป.เชียงราย เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 3ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 4ประกาศแล้ว
สพม.เชียงรายประกาศแล้ว
เชียงใหม่สพป.เชียงใหม่ เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป.เชียงใหม่ เขต 5ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ประกาศแล้ว
สพม.เชียงใหม่
ตรังสพป.ตรัง เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ตรัง เขต 2
ประกาศแล้ว
สพม.ตรัง กระบีประกาศแล้ว
ตราดสพป.ตราดประกาศแล้ว
สพม.จันทบุรี ตราดประกาศแล้ว
ตากสพป.ตาก เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ตากเขต 2ประกาศแล้ว
สพม.ตากประกาศแล้ว
นครนายกสพป.นครนายกประกาศแล้ว
สพม.ปราจีนบุรี นครนายกประกาศแล้ว
นครปฐมสพป.นครปฐม เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.นครปฐม เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.นครปฐมประกาศแล้ว

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป

ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

เขตพื้นที่ไหนประกาศแล้วให้ดูคำว่า ประกาศแล้ว และคลิกที่ เขตพื้นที่นั้นได้เลย

จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนมสพป.นครพนม เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.นครพนม เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.นครพนมประกาศแล้ว
นครราชสีมาสพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 3ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 6 : ไม่เปิดรับสมัคร
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.นครราชสีมาประกาศแล้ว
นครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4ประกาศแล้ว
สพม.นครศรีธรรมราชประกาศแล้ว
นครสวรรค์สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.นครสวรรค์ เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.นครสวรรค์ประกาศแล้ว
นนทบุรีสพป.นนทบุรี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.นนทบุรี เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.นนทบุรีประกาศแล้ว
นราธิวาสสพป.นราธิวาส เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.นราธิวาส เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.นราธิวาส เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.นราธิวาส
น่านสพป.น่าน เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.น่าน เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.น่าน
บึงกาฬสพป.บึงกาฬประกาศแล้ว
สพม.บึงกาฬประกาศแล้ว
บุรีรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3ประกาศแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4ประกาศแล้ว
สพม.บุรีรัมย์ประกาศแล้ว
ปทุมธานีสพป.ปทุมธานี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ปทุมธานี เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.ปทุมธานีประกาศแล้ว

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป

ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

เขตพื้นที่ไหนประกาศแล้วให้ดูคำว่า ประกาศแล้ว และคลิกที่ เขตพื้นที่นั้นได้เลย

จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประกาศแล้ว

สพม.ประจวบคีรีขันธ์ประกาศแล้ว
ปราจีนบุรีสพป.ปราจีนบุรี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.ปราจีนบุรี นครนายกประกาศแล้ว
ปัตตานีสพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยาสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.พระนครศรีอยุธยาประกาศแล้ว
พะเยาสพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.พะเยา
พังงาสพป.พังงาประกาศแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนองประกาศแล้ว
พัทลุงสพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพม.พัทลุงประกาศแล้ว
พิจิตรสพป.พิจิตร เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.พิจิตร เขต 2
สพม.พิจิตรประกาศแล้ว
พิษณุโลกสพป.พิษณุโลก เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.พิษณุโลก เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.พิษณุโลก เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ประกาศแล้ว
เพชรบุรีสพป.เพชรบุรี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.เพชรบุรี เขต 2
ประกาศแล้ว
สพม.เพชรบุรีประกาศแล้ว

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป

ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

เขตพื้นที่ไหนประกาศแล้วให้ดูคำว่า ประกาศแล้ว และคลิกที่ เขตพื้นที่นั้นได้เลย

จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.เพชรบูรณ์ประกาศแล้ว
แพร่สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2
สพม.แพร่
ภูเก็ตสพป.ภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนองประกาศแล้ว
มหาสารคามสพป.มหาสารคาม เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 3
ประกาศแล้ว
สพม.มหาสารคามประกาศแล้ว
มุกดาหารสพป.มุกดาหารประกาศแล้ว
สพม.มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอนสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.แม่ฮ่องสอนประกาศแล้ว
ยโสธรสพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธรประกาศแล้ว
ยะลาสพป.ยะลา เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
สพม.ยะลาประกาศแล้ว
ร้อยเอ็ดสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพม.ร้อยเอ็ด
ประกาศแล้ว
ระนองสพป.ระนองประกาศแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนองประกาศแล้ว

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป

ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

เขตพื้นที่ไหนประกาศแล้วให้ดูคำว่า ประกาศแล้ว และคลิกที่ เขตพื้นที่นั้นได้เลย

จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยองสพป.ระยอง เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ระยอง เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.ชลบุรี ระยองประกาศแล้ว
ราชบุรีสพป.ราชบุรี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ราชบุรี เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.ราชบุรีประกาศแล้ว
ลพบุรีสพป.ลพบุรี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ลพบุรี เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.ลพบุรีประกาศแล้ว
ลำปางสพป.ลำปาง เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ลำปาง เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.ลำปาง เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.ลำปาง ลำพูนประกาศแล้ว
ลำพูนสพป.ลำพูน เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ลำพูน เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.ลำปาง ลำพูนประกาศแล้ว
เลยสพป.เลย เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.เลย เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.เลย เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.เลย หนองบัวลำภูประกาศแล้ว
ศรีสะเกษสพป.ศรีสะเกษ เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ประกาศแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธรประกาศแล้ว
สกลนครสพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.สกลนคร เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.สกลนคร
สงขลาสพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.สงขลา เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.สงขลา สตูลประกาศแล้ว
สมุทรปราการสพป.สมุทรปราการ เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สพม.สมุทรปราการประกาศแล้ว

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป

ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

เขตพื้นที่ไหนประกาศแล้วให้ดูคำว่า ประกาศแล้ว และคลิกที่ เขตพื้นที่นั้นได้เลย

จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงครามสพป.สมุทรสงครามประกาศแล้ว
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงครามประกาศแล้ว
สมุทรสาครสพป.สมุทรสาคร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงครามประกาศแล้ว
สระแก้วสพป.สระแก้ว เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.สระแก้ว เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.สระแก้วประกาศแล้ว
สระบุรีสพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.สระบุรีประกาศแล้ว
สุโขทัยสพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพม.สุโขทัย
สุพรรณบุรีสพป.สุพรรณบุรี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.สุพรรณบุรีประกาศแล้ว
สิงห์บุรีสพป.สิงห์บุรีประกาศแล้ว
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
สุราษฎร์ธานีสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรประกาศแล้ว
สุรินทร์สพป.สุรินทร์ เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.สุรินทร์ เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.สุรินทร์ เขต 3ประกาศแล้ว
สพม.สุรินทร์ประกาศแล้ว

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป

ปี 2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

เขตพื้นที่ไหนประกาศแล้วให้ดูคำว่า ประกาศแล้ว และคลิกที่ เขตพื้นที่นั้นได้เลย

จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคายสพป.หนองคาย เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.หนองคาย เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.หนองคายประกาศแล้ว
หนองบัวลำภูสพป.หนองบัวลำภู เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.เลย หนองบัวลำภูประกาศแล้ว
อ่างทองสพป.อ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
อำนาจเจริญสพป.อำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญประกาศแล้ว
อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 3ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 4ประกาศแล้ว
สพม.อุดรธานี
อุตรตดิตถ์สพป.อุตรตดิตถ์ เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.อุตรตดิตถ์ เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ประกาศแล้ว
อุทัยธานีสพป.อุทัยธานี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.อุทัยธานี เขต 2ประกาศแล้ว
สพม.อุทัยธานี ชัยนาทประกาศแล้ว
อุบลราชธานีสพป.อุบลราชธานี เขต 1ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 3ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5ประกาศแล้ว
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญประกาศแล้ว
สศศ.สศศ.ประกาศแล้ว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button