อบรม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน พร้อมรับเกียรติบัติฟรี จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับ ครู หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน พร้อมรับเกียรติบัติฟรี จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับ ครู หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน พร้อมรับเกียรติบัติฟรี จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

คำชี้แจง

แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ขั้นตอนการรับเกียรติบัตร

  1. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ
  2. ทำแบบทดสอบ
  3. ตรวจสอบรายชื่อในลิงค์ค้นหาเกียรติบัติ
  4. ดาวน์โหลดเกีรติบัติ

ทำแบบทดสอบ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3jC0lfZ_MOCkWkuwe2LSzyfFy2uEdBiLDUS3nreU3J_eysQ/viewform

ค้นหาเกียรติบัตร

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxXZBxzM3G_cLXaYQ_hvZ_kO_YD1_GQXg7VT-h3eMftEW46Jh1v7P9dcZPdVCocewzXqg/exec

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ