เอกสารแจกไฟล์

ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทางและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทางและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

ตัว ชี้วัดระหว่างทางและตัว ชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัว ชี้วัดระหว่างทาง ตัว ชี้วัดปลายทางและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทางและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ตัว ชี้วัดระหว่างทางและตัว ชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัว ชี้วัดระหว่างทาง ตัว ชี้วัดปลายทางและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

คำชี้แจง

การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลของครูเกิดความยืดหยุ่นคล่องตัว และผู้เรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัว ชี้วัดระหว่างทาง ตัว ชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ดังนี้

ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง

แหล่งที่มา

คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ