บทความ

ตัวอย่าง!! ปฏิทินแผนงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 – 1/2567 ดาวน์โหลดฟรี

ตัวอย่าง!! ปฏิทินแผนงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 – 1/2567 ดาวน์โหลดฟรี

ตัวอย่าง!! ปฏิทิน แผนงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 – 1/2567 ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์ Word สามารถแก้ไขได้

ตัวอย่าง!! ปฏิทินแผนงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 - 1/2567 ดาวน์โหลดฟรี
ตัวอย่าง!! ปฏิทิน แผนงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 – 1/2567 ดาวน์โหลดฟรี

คำชี้แจง

เรื่องตัวอย่าง!! ปฏิทิน แผนงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 – 1/2567 ดาวน์โหลดฟรี
ไฟล์ Word สามารถแก้ไขได้

ปฏิทิน คือระบบที่ใช้ในการเรียกชื่อช่วงระยะเวลา เช่น วัน เป็นต้น วันจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่วัตถุทางดาราศาสตร์ เราสามารถแสดงปฏิทินได้ในหลายรูปแบบ

แผนงาน (Program) เป็นการจัดรวมกลุ่มของ งาน หรือ โครงการ หรืออาจกล่าวว่า แผนงาน คือ งาน หรือโครงการย่อยๆ หลายโครงการ ซึงมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน ซึงงานหรือโครงการจะ ประกอบด้วยกิจกรรม (Activities) ต่างๆ ทีดําเนินการภายใต้กรอบของงาน หรือโครงการหนึงๆ ซึงจะมี เงือนไขระยะเวลาเริมต้น และสินสุดในการทํากิจกรรมต่างๆ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง!! ปฏิทินแผนงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 - 1/2567 ดาวน์โหลดฟรี
ตัวอย่าง!! ปฏิทิน แผนงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 – 1/2567 ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลด

แหล่งที่มา

วิชาการ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ