แจกไฟล์เอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ตำแหน่งครู (ไม่มีวิทยฐานะ)

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ตำแหน่งครู (ไม่มีวิทยฐานะ)

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ตำแหน่งครู (ไม่มีวิทยฐานะ) เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูล นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบและผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมทั้งงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายในด้านปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งผลงานที่ปรากฏต่อการจัดการศึกษา

ขอขอบคุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี คณะครู และนักเรียน ที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบในงานหน้าที่ของตนและได้ร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการและร่วมประเมินผล เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานในโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดทำได้อีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้การจัดทำรายงานดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สถานศึกษาและส่วนรวม อีกทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนางานในปีต่อไป

รายการไฟล์

  • ครูกวาง บันทึกข้อความ
  • ครูกวาง แบบรายงานผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
  • ครูกวาง ปก

งานทำจาก Word / ปก PPT. แก้ไขได้ทุกแผ่น ในการจัดทำไม่มีรูปแบบตายตัว แล้วแต่เราจะดีไซน์ให้ผู้ประเมินมองเห็นงานตามองค์ประกอบได้ชัดเจนที่สุด

ดาวน์โหลดไฟล์

แหล่งที่มา : Kwang Kongmuenrak 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ