อบรม

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ วัน วิสาขบูชา ประจำปี 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
แบบทดสอบออนไลน์ วัน วิสาขบูชา ประจำปี 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

คำชี้แจง

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  1. เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา
  2. เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน

*ทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไปท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่แจ้งไว้

จัดทำโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
แบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ  
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com  เท่านั้น)

ทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ