อบรม

อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมรับเกียรติบัตร จาก สพป. ราชบุรี เขต 1

อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมรับเกียรติบัตร จาก สพป. ราชบุรี เขต 1

อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมรับเกียรติบัตร จาก สพป. ราชบุรี เขต 1

อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมรับเกียรติบัตร จาก สพป. ราชบุรี เขต 1
อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมรับเกียรติบัตร จาก สพป. ราชบุรี เขต 1

คำชี้แจง

แบบทดสอบประเมินความรู้นี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้จากเนื้อหาให้ครบทุกบท เมื่อเรียนรู้ครบทุกบทเสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เข้าร่วมอบรม

ทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Related Articles

2 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ