อบรม

อบรมออนไลน์ หลักสูตร DIGITAL CONTENT TRAINING การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ พร้อมรับเกียรติบัตรจำวน 20 ชั่วโมง จาก สพฐ. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร DIGITAL CONTENT TRAINING การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ พร้อมรับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง จาก สพฐ. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร DIGITAL CONTENT TRAINING การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัล คอนเทนต์ พร้อมรับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง จาก สพฐ. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร DIGITAL CONTENT TRAINING การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลืคอนเทนต์ พร้อมรับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง จาก สพฐ. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
อบรมออนไลน์ หลักสูตร DIGITAL CONTENT TRAINING การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัล คอนเทนต์ พร้อมรับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง จาก สพฐ. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คำชี้แจง

หลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัล คอนเทนต์ การพัฒนา ทักษะ และเสริมสร้างศักยภาพ การใช้ดิจิทัล คอนเทนต์ สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร Digital Content สู่การจัดการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีทั้งรูปแบบ ออนไลซต์ และออนไลน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนด์ การออกแบบดิจิทัล คอนเทนต์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร DIGITAL CONTENT TRAINING การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัล คอนเทนต์ พร้อมรับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง จาก สพฐ. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
อบรมออนไลน์ หลักสูตร DIGITAL CONTENT TRAINING การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ พร้อมรับเกียรติบัตรจำนวน 20 ชั่วโมง จาก สพฐ. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ