แจกไฟล์

แจกฟรี!! วารสารประชาสัมพันธ์ สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint และ Photoshop

แจกฟรี!! วารสารประชาสัมพันธ์ สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint และ Photoshop

แจกฟรี!! วารสาร ประชาสัมพันธ์ สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint และ Photoshop

แจกฟรี!! วารสารประชาสัมพันธ์ สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint และ Photoshop
แจกฟรี!! วารสาร ประชาสัมพันธ์ สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint และ Photoshop

คำชี้แจง

แจกฟรี!! วารสาร ประชาสัมพันธ์ สามารถแก้ไขได้ผ่าน PowerPoint และ Photoshop

การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์มีบทบาทและมีความสำคัญ ในการที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน ให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนรายงานข่าวสาร กิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน ในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์ก็เปรียบเสมือนประตูที่เปิดรับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน องค์กร และสถาบันนั้น ๆ งานด้านการประชาสัมพันธ์จึงเป็นที่ยอมรับและได้จัดดำเนินการกันอย่างกว้างขวางทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน จึงจำเป็นที่บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต้องศึกษาถึงการประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะรู้จัก เข้าใจ และสามารถนำการประชาสัมพันธ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จให้เกิดแก่หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน

  การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็นการติดต่อสื่อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ตัวอย่าง

ดาวน์โหลด

แหล่งที่มา

ปกดอทคอม – ปก.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ