อบรม

แบบทดสอบออนไลน์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาจ้าธิราชเกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับเกียรติบัตร จาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

แบบทดสอบออนไลน์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาจ้าธิราชเกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับเกียรติบัตร จาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

แบบทดสอบออนไลน์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาจ้าธิราชเกรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับเกียรติบัตร จาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

แบบทดสอบออนไลน์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาจ้าธิราชเ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับเกียรติบัตร จาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
แบบทดสอบออนไลน์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาจ้าธิราชเกรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับเกียรติบัตร จาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คำชี้แจง

ให้ผู้ทำแบบทดสอบกรุณากรอกชื่อ นามสกุลและ Email ให้ถูกต้อง และกรอกข้อมูลทุกช่องห้ามเว้นว่าง ถ้าข้อใดไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย (-) แทน


แบบทดสอบมี 2 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบจะต้องตอบทุกข้อ
ตอนที่ 2 ให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ