อบรม

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร 24 กุมภาพันธ์ "วันศิลปินแห่งชาติ" (National Artist Day) ประจำปี 2567 พร้อมรับเกียรติบัตร จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร 24 กุมภาพันธ์ “วันศิลปินแห่งชาติ” (National Artist Day) ประจำปี 2567 พร้อมรับเกียรติบัตร จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร 24 กุมภาพันธ์ “วัน ศิลปินแห่งชาติ” (National Artist Day) ประจำปี 2567 พร้อมรับเกียรติบัตร จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร 24 กุมภาพันธ์ "วันศิลปินแห่งชาติ" (National Artist Day) ประจำปี 2567 พร้อมรับเกียรติบัตร จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร 24 กุมภาพันธ์ “วัน ศิลปินแห่งชาติ” (National Artist Day) ประจำปี 2567 พร้อมรับเกียรติบัตร จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำชี้แจง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องใน “วันศิลปินแห่งชาติ”(National Artist Day) ประจำปี 2567 (24 กุมภาพันธ์) ทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ 75% (12 ข้อ) เพื่อรับเกียรติบัตร

วัน ศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้เป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่าง ๆ หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวัน ศิลปินแห่งชาติ 

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

ตัวอย่างเกียรติบัตร


ทำแบบทดสอบ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในวันสำคัญของโลกและวันสำคัญของประเทศไทย
*** ทำคะแนนได้ 75% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่แจ้งไว้ ***

จัดทำโดย  ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Tel.032 681960)

แหล่งที่มา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ