เอกสารแจกไฟล์

รวมไฟล์!! แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA

รวมไฟล์!! แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA

รวมไฟล์!! แนวทาง ในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ D P A

รวมไฟล์!! แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA
รวมไฟล์!! แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ D P A

1. แบบฟอร์ม PA3 (PDF.)

https://drive.google.com/drive/folders/1HvOBTSUS4ZX5lYIkXIJAR7TCpJ-5wnUa?fbclid=IwAR10EeMs9jwq97h0lcBeLJLm9JYUELNCFML-BjmnhhnXkLxMOe-W8TdYTp8

2. บันทึกข้อความนำเข้าระบบ D P A

https://docs.google.com/file/d/1FS8AbuCg14AyCnZPSEdI5tRifBV2d1Bw/edit?filetype=msword&fbclid=IwAR2y2fAjHYmg6iSsLGaIhsYOFfFoepfAg2Owy5Emon1uiiB7hAg8GpKGT7Y

3. แบบคำขอมี/ขอเลื่นวิทยฐานะ

https://docs.google.com/file/d/1VtGduGPiSHnbGabO7J5JPlmGjKYbCgKh/edit?filetype=msword&fbclid=IwAR1ELHRYY3dijW_aKEoSYjRcuSmD_wkqweVmf44pb22Z8nDafsLXDQig6e0

4. แบบสรุปผลการประเมิน (ว17 และ ว21)

https://drive.google.com/drive/folders/13yV0upRvz4Nps95DYrCBBqYRuik-K54H?fbclid=IwAR1nGNNfeYDRL_Ej4wn8Xzlkdqjc1_1lrFf3s07CoEXjZufyeC9a4e3Xvig

5. แผนการสอน (PDF.) ยึดตามเกณฑ์ PA4

https://drive.google.com/drive/folders/1-4nOlcxEwl5YitM142-jerP_7nWKvGi9?fbclid=IwAR0BFhywGUF4qPWvFSiFZlsfmdmKirReIGWl_fOEIBoCsDh-pl_Nrwq-WXI

  • แบบฟอร์ม PA4

https://drive.google.com/drive/folders/1VbG3ZQXTfiUCy3NcvAnoSNgwSgTujtND?fbclid=IwAR2y2fAjHYmg6iSsLGaIhsYOFfFoepfAg2Owy5Emon1uiiB7hAg8GpKGT7Y

  • หลักเกณฑ์ PA4

https://drive.google.com/file/d/1LpP0bGCQkzzXDOhc2UsGuAGR_K1asdbO/view?fbclid=IwAR3QRaSHkUXWaJZTTvNZepmCm-vOGaBvBpNaZihRDZB-4vusqf9ybV1Frv0

  • แบบประเมิน/ตรวจสอบตนเอง ตาม PA4

https://drive.google.com/drive/folders/1-25vRvRIUyS4kzlLy-mV7yu_seihIsJ_?fbclid=IwAR1j00JwAMZvOdB_o9BDkV61KcSgHcPaX73KHFrMe34iuD608GMrJ9uM0YE

6. คลิปการสอน (MP4) ไม่เกิน 60 นาที

https://drive.google.com/drive/folders/1-I5Lf0W9libMg_8kCt8bB2AcSNc4ItrK?fbclid=IwAR2sGvMgaiCrX10kvTyIAEB-41llvFhLYST7TuKafaA_gAk9SDCIkFap7Iw

7. คลิปสภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ (MP4) ไม่เกิน 10 นาที

https://drive.google.com/drive/folders/1j9SD1aX5n4cO3bgnICZG7mjfGvBZrONI?fbclid=IwAR0yR2r_mRmHIQquNlCpAvKkXWDKwnPcKpJq1HP2A7o3hrGdTvg7ijE5XVo

8. ผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียน ไม่เกิน 3 ไฟล์

https://drive.google.com/drive/folders/1DYrXAH43FeKuf2Xf9GhtHutmRuybY5sO?fbclid=IwAR29ugM2aDX9-uA1WYy-zkC3gNMwpy_zL8UnUxQeXho1-cxLipW1ktYpZzs

แหล่งที่มา

ครูสายบัว คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button

โปรดปิดตัวจำกัดโฆษณา

เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ